slider4.jpg
slider1.jpg
slider2.jpg
slider3.jpg

Soutěž Krajánek

woote

Smyslem soutěže Krajánek, pořádané v rámci projektu Poznej svůj kraj, je zaměření žáků 4.-5. tříd a 8.-9. tříd tříd na svůj region, mikroregion z vlastivědného hlediska.

Obrazem po kraji


Již Praotec Čech se před mnoha lety vydal poznávat krajinu. Až došel na horu Říp a prohlásil přilehlou krajinu za naši vlast. Pojmenována byla na jeho počest Čechy. Nyní jste na řadě s poznáváním krajiny Vy.

Veselé Vánoce


Veselé Vánoce se spoustou hezkých zážitků a vše nejlepší do nadcházejícího roku 2012, Vám přeje tým projektu Poznej svůj kraj.

Přihlášení