Soutěž Krajánek

Smyslem soutěže Krajánek, pořádané v rámci projektu Poznej svůj kraj, je zaměření žáků 4. a 5. tříd na svůj region, mikroregion z vlastivědného hlediska. Žáci seskupení do školního týmu společně vytvoří práci o svém regionu a to nejdříve všeobecným způsobem, poté si libovolně určí jednu či více priorit v rámci svého regionu. Tuto/tyto prioritu/y (zajímavost apod.) žáci do hloubky rozpracují a popíší konkrétním způsobem (viz dále).

Pro koho je soutěž určena?
Soutěž je určena pro žáky 4. a 5. tříd základních škol a dále nově pro žáky druhého stupně ZŠ.

Kolik žáků můžeme jako škola do zapojit?
Každá škola nominuje jeden školní tým v minimálním počtu 15 žáků v libovolném složení dívky, chlapci. Maximálním počtem je 20 žáků.

Kolik škol se může do soutěže zapojit?
Soutěž je určena pro 15 škol.

Kdo vede práci školního týmu?
Každý školní tým je veden jedním/dvěma pedagogy (tzv. vedoucí školního týmu)

Kde získají vedoucí školních týmů podrobné informace o soutěži a Projektu?
Vedoucí školních týmů se účastní jednodenního semináře v rozsahu 6h, který podá podrobnější informace o soutěži a zodpoví případné dotazy. Cestovné na seminář bude účastníkům proplaceno z prostředků Projektu.

Co je předmětem soutěže Krajánek, v čem soutěž spočívá?
Předmětem soutěže Krajánek je práce, která bude vytvořena školním týmem při využití následujících prostředků:
- Fotoaparát, fotodokumentace
- Videokamera, videonahrávky, filmy
- Informační technologie, počítač, internetové připojení
Využití těchto prostředků zajistí netradičnost při uchopení zvoleného vlastivědného tématu.

Zajistí nám účast také nějaké výukové materiály pro hodiny vlastivědy?
Ano. Na začátku školního roku 2011/2012 obdrží každý vedoucí týmu set 7 výukových DVD zpracovávající filmovým způsobem okresy Ústeckého kraje. Filmy budou vhodným doplňkem pro výuku vlastivědy. Školním týmům může také posloužit jako zdroj inspirace pro natočení jejich vlastního filmu. Děti tvoří práci o svém regionu.

Co dalšího se v soutěži děje?
Souběžně s tvorbou této práce žáci aktivně pracují s interaktivním webovým rozhraním, které bude pro účely soutěže zprovozněno. Bude sloužit jednak k průběžnému ukládání výstupů prací žáků a jednak k zadávání dalších vlastivědných úkolů pro žáky ze strany nositele projektu. Každý tým obdrží své vlastní přístupové heslo.

Ovlivní plnění těchto průběžných úkolů hodnocení závěrečné práce žáků?
Ano. Splněné úkoly na webovém rozhraní budou součástí výsledné práce daného školního týmu, který bude v soutěži bodově hodnocena.

Jakou podobu bude závěrečná práce mít?
Závěrečná práce žáků se bude skládat z následujících částí:
- Písemná část zpracovaná na PC
- Fotodokumentace doplněná v písemné části
- Zpracované úkoly zadané nositelem projektu (prostřednictvím webového rozhraní)
- Profesionálně, nebo amatérsky zpracovaný film ve formátu MPEG2 nebo AVI, nebo DVD formátu (minimální rozsah 5 - 10 minut)

Existují i nějaké alternativy závěrečné práce?
Místo písemné části mohou žáci celou práci zpracovat libovolným profesionálním či amatérským filmovým způsobem ve výše uvedených formátech s maximální stopáží filmu do 15 minut. Ve filmu musí být zpracovány i zadané úkoly nositelem projektu prostřednictvím interaktivního webového rozhraní. Ve filmu by v tomto případě měl být obsažen i komentář pracovní skupiny, nebo zástupců pracovní skupiny (mluveným slovem „na kameru“). Film může být amatérsky zpracovaný.

Jak dlouho soutěž potrvá?
Soutěž bude zahájena 1.9.2011 a ukončena v prvním čtvrtletí roku 2012 závěrečným slavnostním ceremoniálem, který slavnostně ocení vítězné příspěvky. Vítězné práce zde budou promítnuty na velkoplošné videoprojekci. Přesné termíny budou oznámeny na semináři pro vedoucí školních týmů.

Mohou se nejlepší školní týmy těšit na nějaké ceny?
Ano. První tři nejlepší práce získají hodnotné ceny. Pro všechny účastníky soutěže budou připraveny drobné ceny jako ocenění za účast.

Těšíme se na Vaši účast!

 

Přihlášení